SPELREGELS

U bevindt zich op deze pagina

Hoe speel je Jeu de Boules - Pétanque


Deze spelregels zijn bedoeld voor recreanten en niet voor wedstrijdspelers of verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Jeu de Boules bond. Voor hen is het officiële internationale spelreglement van toepassing.


Spelen kun je in principe op elk terrein en op elke ondergrond, je dient minimaal met 2 spelers te zijn, 4 of 6 is het leukst, 3 of 5 kan ook.


Er mogen maximaal 12 boules in het spel worden gebruikt,

bij 4 personen (2 tegen 2) elk 3 boules. Bij zes personen (3 tegen 3)

elk 2 boules. En bij 5 personen ( 3 tegen 2) is  de verdeling 3x2

boules en 2x3 boules, elke groep heeft dan toch 6 boules ter

beschikking en het maximum aantal is niet meer dan 12. Je kunt

zelf nog meer combinaties verzinnen, bedenk wel, pétanque is een

gezelschapspel en het moet dus in de eerste plaats gezellig zijn.


Het spel begint dus met het verdelen van het aantal deelnemers

in groepen, het bepalen wie tegen wie speelt en wie er mag

beginnen. Eenieder moet maar zelf uitmaken hoe hij/zij dit doet.

Elke deelnemer staat, tijdens het werpen, op dezelfde plaats als

de persoon die het butje (houten balletje) heeft geworpen.


Het butje of de but wordt tussen de 6 en 10 meter weggeworpen

en dient min. 0.5m van een opstakel te liggen. Vervolgens wordt ook de eerste boule geworpen en wel zo dicht mogelijk bij de but.


Nu werpt de tegenstander een boule met het doel, dichter bij het butje te komen, lukt dit niet werpt hij/zij net zolang door tot dit wel gelukt is, ook de medespelers gaan door met werpen totdat er een boule dichter bij ligt. Is dit gelukt dan speelt de tegenstander weer totdat er een van hun boules weer dichter bij de but ligt. Dit gaat zolang door tot alle boules verspeeld zijn. Werp je per ongeluk tegen een boule van de tegenstander waardoor deze dichter bij het butje komt dan geldt dit als hadden zij deze boule zelf geworpen.


Je mag ook een boule van de tegenstander expres wegketsen waardoor jezelf het dichtst bij de but komt te liggen, je tegenstander is dan weer aan de beurt. Heeft je tegenstander geen boules meer dan mag de groep die nog wel boules heeft werpen totdat ze allemaal verspeeld zijn. Het wegketsen van de tegenstander zijn boules is altijd toegestaan, ook wegketsen van het butje is toegestaan. Gebeurt dit per ongeluk tijdens het spel en het butje komt dan ook nog eens bij je tegenstander terecht dan heb jij pech en je tegenstander heeft geluk gehad.


Nadat alle boules geworpen zijn moet er natuurlijk worden geteld zodat er achteraf ook een winnende groep is. Het butje is het uitgangspunt, de boule die het dichtst bij het butje ligt telt voor 1 punt, als iedereen het hiermee eens is pak je deze boule weg. Kijk welke boule er nu het dichtst bij het butje ligt, is deze van de tegenstander dan stopt de telling en heb je 1 punt. Is deze boule van dezelfde groep dan telt ook deze weer voor 1 punt en heb je er dus 2. Ga net zolang door totdat er een boule van de tegenstander het dichtst bij het butje ligt, de telling stopt dan. Liggen er twee boules (van elke groep 1) exact gelijk, dan tellen deze niet mee in de punten telling, hierdoor stopt ook de telling, het kan dus dat er niemand punten heeft. Er is dus iedere keer ook maar een groep die punten verzameld. De groep die de punten verzameld heeft mag de volgende ronde beginnen, het butje uitwerpen en tevens de eerste boule plaatsen. Had er geen van beiden een punt dan werpt de groep die voorheen de uitworp had opnieuw.


Het voorgaande herhaalt zich net zolang totdat er een groep 13 punten heeft verzameld en is daarmee de winnaar van de gespeelde partij. Op het moment dat er 13 punten zijn behaald mogen de boules die je over hebt niet meer worden gespeeld, de partij is afgelopen.

Als je een revanche speelt met dezelfde tegenstander dan mag de verliezer als eerste het butje en de eerste boule uitwerpen in de nieuwe partij.

Ik wens jullie veel plezier en vooral sportiviteit toe tijdens het spel, mocht je het echt leuk vinden, bezoek dan eens een Jeu de Boules vereniging in de buurt, je kunt er beslist een partijtje meespelen.


Voor de officiële spelregels verwijs ik naar de Nederlandse Jeu de Boules Bond - NJBB -